Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

Ćwiczenia na fantomie

Szkolenie jest skierowane do osób, których obowiązkiem jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładach pracy oraz tych, które są zatrudnione w punktach pierwszej pomocy.

Na kursie uczestnicy zdobędą umiejętności pozwalające im ocenić stan zdrowia osoby poszkodowanej oraz udzielić jej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na kursie zostanie omówiona budowa i funkcje poszczególnych układów. Będzie można się dowiedzieć, jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, jak postępować przy krwotokach, ranach i oparzeniach, złamaniach.

Dodatkowo zostanie szczegółowo przedstawiony sprzęt medyczny używany w ratownictwie i pierwszej pomocy.

Reanimacja przy użyciu AED

Ponadto, podczas kursu zostaną omówione następujące kwestie: epidemiologia nagłych stanów zagrożenia, regulacje prawne dotyczące ratownictwa medycznego w Polsce, sprzęt do ratownictwa medycznego, jak pomóc przy wstrząsie pourazowym, jak postępować w przypadku urazów termicznych, chemicznych i elektrycznych.

Szkolenie będzie trwać minimum 8 godzin. Jest dostępne wyłączne w wersji stacjonarnej, ze względu na część praktyczną. Można się na nie zapisać za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Wypełnij formularz zgłoszenia na szkolenie metodą e-learningu

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk