Kurs BHP dla danej grupy zawodowej – szkolenia dedykowane

kurs bhp dla danej grupy zawodowej - szkolenia dedykowane Kurs BHP dla danej grupy zawodowej – szkolenia dedykowane przedstawiciel handlowy3 300x204

Kurs dla danej grupy zawodowej

W naszej ofercie mamy między innymi szkolenie dla sprzedawców i przedstawicieli handlowych, z różnych dziedzin, w tym informatyki i telekomunikacji, pracownicy sklepów internetowych.

Ich charakter pracy jest związany z narażaniem się na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne oraz z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Celem szkolenia jest ocena zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, ochrona przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowanie warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauka odpowiedniego zachowania w razie wypadku i w sytuacjach awaryjnych.

kurs bhp dla danej grupy zawodowej - szkolenia dedykowane Kurs BHP dla danej grupy zawodowej – szkolenia dedykowane przedstawiciel handlowy2 300x200

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Podczas szkolenia zostaną omówione regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w Polsce, w tym: źródła prawa pracy, Konstytucja, Kodeks Pracy, Dyrektywa Rady EWG, ustawy około kodeksowe, Polskie Normy, przepisy wewnątrzzakładowe oraz nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy.

Poruszone zostaną też zagadnienia z zakresu obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad i przepisów bhp, w tym: obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp oraz ochrona pracy kobiet i młodocianych.

kurs bhp dla danej grupy zawodowej - szkolenia dedykowane Kurs BHP dla danej grupy zawodowej – szkolenia dedykowane kierowca2 300x200

Omówienie wypadków, oraz chorób zawodowych

Omówione również zostaną wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane, opieka zdrowotna nad pracownikami, zagrożenia w procesach pracy, kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, oraz zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, jak również sposoby w udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie standardowo trwa 8 godzin. Będzie szczególnie przydatne dla przedstawicieli handlowych oraz sprzedawców. Można się na nie zapisać za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk