Szkolenie BHP pracowników administracyjno-biurowych

Zapisz się na szkolenie e-learning
szkolenie bhp pracowników administracyjno-biurowych Szkolenie BHP pracowników administracyjno-biurowych aa 300x215

Szkolenia metodą e-learningu

Kurs BHP pracowników administracyjno-biurowych – to szkolenie BHP przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenie prowadzimy w jednej z trzech form: w formie kursu, samokształcenie lub e-learning (szkolenia przez Internet).

WYGODNIE + SZYBKO = E-LEARNING BHP

Polecamy szybki i wygodny sposób odbycia szkoleń BHP przez Internet. Jest to coraz popularniejsza forma odbycia szkolenia BHP, przede wszystkim ze względu na możliwość kształcenia się w chwili kiedy mamy na to czas i ochotę. Idealna forma kursu dla osób zabieganych i muszących stale być do dyspozycji.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Tematyka szkolenia:

  • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych, profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
  • Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
  • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
  • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Minimalny czas szkolenia 8 godziny

Wypełnij formularz zgłoszenia na szkolenie metodą samokształcenia

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk