Kurs BHP pracowników administracyjno biurowych

kurs bhp pracowników administracyjno biurowych Kurs BHP pracowników administracyjno biurowych szkolenia giodo 300x177

Kursy stacjonarne oraz metodą e-learningu

Kurs skierowany jest do pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także osób pracujących w placówkach służby zdrowia, szkołach i innych placówkach oświatowych, jednostkach naukowo-badawczych i innych osób, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie powinien przejść każdy pracownik biurowy nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwszy kurs okresowe należy przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy od podpisania z nim umowy.

Oferujemy trzy wygodne formy: kurs, samokształcenie oraz szkolenia przez internet (e-learning).

WYGODNIE + SZYBKO = E-LEARNING BHP

Szczególnie polecamy szkolenia przez internet. Nie trzeba tracić czasu na dojazdy ani wychodzić z domu. Ta forma szczególnie przypadnie do gustu, osobom, które na co dzień nie mają zbyt wiele czasu, a chciałyby rozwinąć swoją wiedzę z zakresu BHP. Można skorzystać ze szkolenia w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Pracownicy dowiedzą się jak prawidłowo oceniać zagrożenia związane z wykonywaną pracą, poznają metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Nauczą się kształtować warunki pracy w zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy sposób oraz jak postępować, gdy będzie jakiś wypadek lub sytuacja awaryjna.

kurs bhp pracowników administracyjno biurowych Kurs BHP pracowników administracyjno biurowych 110 300x200

Kurs BHP na stanowiskach administracyjno-biurowych

Podczas szkolenia zostaną omówione regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, ochrony pracy kobiet i młodocianych, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych i profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również o postępie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

Omówiona zostanie również organizacja stanowisk pracy biurowej. Nie zostaną pominięte przy tym, tak istotne zasady ergonomii, również w przypadku stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe oraz inne urządzenia biurowe.

Szkolenie będzie trwało 8 godzin.
Wypełnij formularz zgłoszenia na szkolenie metodą e-learningu

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk