Szkolenie BHP pracowników inżynieryjno-technicznych

szkolenie bhp pracowników inżynieryjno-technicznych Szkolenie BHP pracowników inżynieryjno-technicznych engineers talking work placement scheme 300x212

Kurs BHP na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Kurs BHP pracowników inżynieryjno-technicznych – szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.
Szkolenie to prowadzone jest w formie kursu, samokształcenia lub e-learning (szkolenia przez Internet).

WYGODNIE + SZYBKO = E-LEARNING BHP

Polecamy szybki i wygodny sposób odbycia szkoleń BHP przez Internet. Jest to coraz popularniejsza forma odbycia szkolenia BHP, przede wszystkim ze względu na możliwość kształcenia się w chwili kiedy mamy na to czas i ochotę. Idealna forma kursu dla osób zabieganych i muszących stale być do dyspozycji.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tematyka szkolenia:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące,  praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
 • Odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów, związanej z wykonywanym zawodem,  wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
 • Wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
 • Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Minimalny czas szkolenia 16 godziny

Wypełnij formularz aby zapisać się na szkolenie metodą e-learningową

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk