Kurs BHP dla pracowników służby BHP

kurs bhp dla pracowników służby bhp Kurs BHP dla pracowników służby BHP audyt bhp1

Kurs dla pracowników służby BHP

Szkolenie skierowane pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby. Należy je powtarzać co 5 lat.

Podczas kursu zostaną omówione wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), w tym przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych.

Poruszone zostaną omówione również zagadnienia ergonomii w kształtowaniu warunków pracy oraz metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń, oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Podczas szkolenia będą poruszane również tematy związane z metodami likwidacji lub ograniczeniami oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy, nowoczesnymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi, okolicznościami przyczyn i wypadków przy pracy, nowoczesnymi metodami pracy służb, profilaktyką, postępowaniem w razie wypadków przy pracy oraz problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie jest przeprowadzane w trybie stacjonarnym oraz przez internet. Trwa 32 godziny, czyli 4 dni szkoleniowe. Można się na nie zapisać na naszej stronie internetowej.

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk