Prawa Autorskie

Prawa Autorskie

Copyright © Rafał Żemojduk
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych na stronie w całości lub w części bez pisemnej zgody autorów jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170.
Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, znaki towarowe i loga wyświetlane na niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zabronione.

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis SECURABHP.pl są własnością Rafała Żemojduka o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako „COPY FREE” lub „BEZ OGRANICZEŃ”.

Zawartość strony, oraz innych publikacji zespołu firmy SECURA-Rafał Żemojduk podlega prawom autorskim Rafała Żemojduka.

Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów. Zezwalamy na kopiowanie dokumentów publikowanych na tej stronie tylko w celach prywatnych.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione.

Pojedyncze dokumenty publikowane na stronie SECURABHP.pl mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk