Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej Fotolia 34492099 XS 300x200

Ćwiczenia na fantomie

Szkolenie jest skierowane do osób, których obowiązkiem jest udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładach pracy oraz tych, które są zatrudnione w punktach pierwszej pomocy. Na kursie uczestnicy zdobędą umiejętności pozwalające im ocenić stan zdrowia osoby poszkodowanej oraz udzielić jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Na kursie zostanie omówiona budowa i funkcje poszczególnych układów. Będzie można się dowiedzieć, jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, jak postępować przy krwotokach, ranach i oparzeniach, złamaniach. Dodatkowo zostanie szczegółowo przedstawiony sprzęt medyczny używany w ratownictwie i pierwszej pomocy.
kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej Kurs Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej cabin crew first aid training 300x200

Reanimacja przy użyciu AED

Ponadto, podczas kursu zostaną omówione następujące kwestie: epidemiologia nagłych stanów zagrożenia, regulacje prawne dotyczące ratownictwa medycznego w Polsce, sprzęt do ratownictwa medycznego, jak pomóc przy wstrząsie pourazowym, jak postępować w przypadku urazów termicznych, chemicznych i elektrycznych. Szkolenie będzie trwać minimum 8 godzin. Jest dostępne wyłączne w wersji stacjonarnej, ze względu na część praktyczną. Można się na nie zapisać za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wypełnij formularz zgłoszenia na szkolenie metodą e-learningu

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk