Szkolenie p.poż i ewakuacji pracowników

szkolenie p.poż i ewakuacji pracowników Szkolenie p.poż i ewakuacji pracowników gasnice1 300x200

Gaśniczy sprzęt podręczny

Kurs przeciwpożarowy i ewakuacji pracowników jest skierowany do wszystkich zatrudnionych osób, w szczególności do pracowników, którzy są zobowiązani do ewakuacji i gaszenia pożarów.

Podczas szkolenia można poznać procedury przeciwpożarowe oraz nauczyć się obsługiwać sprzęt gaśniczy.

Szkolenie składa się z dwóch części. W pierwszej omówione zostaną procedury bezpieczeństwa, specyfika zagrożenia pożarowego, wymogi oraz warunki ewakuacji. Natomiast w części praktycznej uczestnicy szkolenia będą uczyć się gasić pożary gaśnicami i sprzętem gaśniczym.

Podczas szkolenia w części teoretycznej zostaną poruszone następujące zagadnienia: typy zagrożeń pożarowych, odpowiednie rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego, jak odczytywać oznakowanie ewakuacyjne, sposoby odpowiedniej ewakuacji, jak obsługiwać ogólnodostępny sprzęt gaśniczy, jak prowadzić prace, które mogą spowodować pożar, jak stosować środki gaśnicze i postępować podczas pożaru.

Wszystkie te informacje zostaną przekazane w profesjonalnej i przyjaznej formie. Zajęcia prowadzą oficerowie Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenie jest dostępne wyłączne w wersji stacjonarnej, ze względu na część praktyczną.

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk