Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego 110 300x200

Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego

W tym szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby wyznaczone przez pracodawcę. Dzięki kursowi jego uczestnicy poznają metody przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pracownika na stanowisku pracy.

Wymóg przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego wynika z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972), który mówi o tym, że instruktaż stanowiskowy, może przeprowadzić wyłącznie osoba, która kieruje pracownikami i została do tego wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca. Taki pracownik musi mieć odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie i przejść szkolenie z metod przeprowadzania instruktażu środowiskowego.

Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnicy będą umieli dobrać właściwe metody nauczania i stosowania środków dydaktycznych oraz będą mieli podstawową wiedzę w zakresie pedagogiki i dydaktyki kształcenia, dzięki czemu bez problemu będą mogli ją przekazać nowym pracownikom.

Na szkoleniu będą omawiane wybrane zagadnienia z następujących obszarów: pedagogika osób dorosłych, psychologia uczenia się instruktora i nauczania innych, praktyczne i teoretyczne nauczanie postępowania zgodnego z zasadami bhp, przygotowanie scenariusza zajęć i programu instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie będzie trwać minimum 8 godzin.

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk