Usługi przeciwpożarowe

usługi przeciwpożarowe Usługi przeciwpożarowe big 2c 3 g6 simg0211 300x203

Opracowywanie instrukcji Ppoż

Powierz nam sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu zyskasz dodatkowy czas i pewność, że wszystko w Twojej firmie przebiega zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Możesz nam zlecić między innymi opracowanie instrukcji przeciwpożarowej obiektu. Powinny się w niej znaleźć: uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, informacje o wyposażeniu obiektu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby i techniki ich konserwacji, sposób postępowania w razie pożaru lub sytuacji zagrożenia, sposób zabezpieczenia obiektu przed pożarem, sposoby ewakuacji, metody zapoznania pracowników z instrukcją, wymogi i obowiązki dotyczące ochrony ppoż dla osób, które są ich stałymi użytkownikami oraz plany obiektów. Dopilnujemy, żeby Twoja instrukcja miała te wszystkie niezbędne elementy.

Kolejną naszą usługą jest aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej. Powinna być przeprowadzana co 2 lata lub, gdy zmienił się sposób użytkowania obiektu. Sprawdzimy, czy obecna instrukcja jest prawidłowa i w razie potrzeby wprowadzimy stosowne zmiany.

usługi przeciwpożarowe Usługi przeciwpożarowe audyt bhp1 300x117

Przeprowadzamy również audyt przeciwpożarowy obiektu. Sprawdzamy warunki przeciwpożarowe obiektu, wyposażenie w sprzęt gaśniczy i systemy przeciwpożarowe, warunki ewakuacji, procedury postępowania w razie pożaru, zaopatrzenie w wodę, w razie konieczności gaszenia pożaru, oznakowanie obiektu oraz dokumentację. Dzięki niemu pracodawca będzie wiedział, co musi poprawić, bo z audytu sporządzany jest szczegółowy raport.

Oferujemy również stały nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w nim: kontrole stanu zabezpieczeń ppoż, raporty i sprawozdania pokontrolne, badanie wydajności hydrantów, szkolenia z zakresu ppoż, przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych, ocenę dokumentacji i inne.

usługi przeciwpożarowe Usługi przeciwpożarowe 20170316 02 300x180

Pilowanie terminów Ochrony Ppoż

W naszych usługach jest również pilnowanie terminów zadań Ochrony Przeciwpożarowej. Dzięki temu będziesz miał pewność, że wszelkie terminy wymiany gaśnic oraz dokumenty są w najlepszym porządku i nie będziesz musiał obawiać się ewentualnej kontroli.

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk