Outsourcing i inne usługi z zakresu BHP

<i class='fa-phone-square'></i>Potrzebujesz stałego nadzoru BHP w swojej firmie - skontaktuj się z nami.

Powierz nam sprawy z zakresu BHP. Dzięki temu zyskasz dodatkowy czas i pewność, że wszystko w Twojej firmie przebiega zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Możesz nam zlecić między innymi stały nadzór BHP i przeciwpożarowy. W ramach tej usługi oferujemy między innymi: analizę stanu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, doradzamy w obszarze uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzamy wstępne i okresowe szkolenia bhp, opracowujemy instrukcję bhp i ppoż, dokumentację oceny ryzyka na określonych stanowiskach pracy, udokumentowanie choroby zawodowej u pracownika, pomoc w przypadku wypadków przy pracy (przyczyny i okoliczności), przygotowujemy sprawozdania i prowadzimy rejestry, doradzamy w zakresie znaków informacyjnych i sprzętu gaśniczego.

outsourcing i inne usługi z zakresu bhp Outsourcing i inne usługi z zakresu BHP audit 300x200

Audyt w nadzorowanych firmach

W ramach audytu BHP obiektu i dokumentacji zapewniamy sprawdzenie: warunków pracy, działania komisji BHP, funkcjonowania systemu pierwszej pomocy, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, prawidłowości ochrony zdrowia, terminowości szkoleń bhp, prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i podjętych w związku z nimi działań, prawidłowe zastosowanie środków ochrony indywidualnej (odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej). Taki audyt nie niesie za sobą konsekwencji prawnych w razie ewentualnych nieprawidłowości. Dzięki niemu pracodawca będzie wiedział, co musi poprawić, bo z audytu sporządzany jest szczegółowy raport.

Opracowujemy również procedury wykorzystywane w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz dokumentację bhp. Opracowujemy między innymi następujące dokumenty: rejestr szkoleń stanowiskowych, rejestr wypadków przy pracy, analizy bhp, rejestr chorób zawodowych, analizę i ocenę ryzyka zawodowego. Dzięki temu będziesz miał pewność, że zostały opracowane przez profesjonalistów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

W ramach naszych usług dbamy również o terminowość szkoleń i badań. Gdy mamy większą ilość pracowników, to bardzo łatwo jest się pogubić w przepisach dotyczących terminów badań i szkoleń. Każdy pracownik powinien wykonywać je i innym czasie. Terminy badań i szkoleń są różne w zależności od zajmowanego stanowiska. Pomożemy Ci dopilnować, aby były wykonane w odpowiednim czasie.

<i class='fa-calendar'></i>Zobacz nasz autorski system do monitorowania terminów szkoleń BHP.

 

outsourcing i inne usługi z zakresu bhp Outsourcing i inne usługi z zakresu BHP role of project manager 300x200

Realizacjia działań pokontrolnych PIP

Oferujemy również realizację działań pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. Najczęstsze zalecenia dotyczą: podejmowania działań, które mają na celu zwiększenie przestrzegania przepisów i zasad bhp, przeprowadzania audytów wewnętrznych, pozwalających na okresową ocenę stanu BHP w zakładzie pracy, zmniejszenia ilości pyłów, chemikaliów oraz stopnia hałasu, prowadzenia rejestru wypadków i chorób zawodowych. Pomożemy Ci usunąć te wszystkie nieprawidłowości.

W ramach naszych usług oferujemy również dobór środków i metod ochrony pracowników. Jest to bardzo ważne, bo pozwala zminimalizować ilość wypadków przy pracy. Odpowiednio ocenimy i przeanalizujemy zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy. Pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego, odzież ochronną, buty, okulary ochronne oraz sprzęt chroniącego przed upadkiem z wysokości i wiele innych.

Wymienione poniżej usługi realizujemy na zasadach outsourcingu na podstawie umów stałych lub zlecenia. Koszty usług są uzależnione od ilości pracowników oraz zakresu usług.

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk