Kurs BHP pracowników na stanowiskach robotniczych

kurs bhp pracowników na stanowiskach robotniczych Kurs BHP pracowników na stanowiskach robotniczych outsourcing 300x128

Kurs BHP na stanowiskach robotniczych

  Szkolenie BHP jest skierowane do osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Kurs porusza podstawowe zagadnienia związane z pracą na danym miejscu oraz zagrożeń jej dotyczących.
kurs bhp pracowników na stanowiskach robotniczych Kurs BHP pracowników na stanowiskach robotniczych szkolenia giodo 300x177

Szkolenie stacjonarne

Uczestnicy podczas szkolenia będą mogli zapoznać się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi zajmowanego stanowiska, zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą oraz sposobami ochrony przed nimi. Dowiedzą się również jak postępować w sytuacjach zagrożeń oraz w razie wypadku. Podczas kursu będą omówione regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przepisy związane z wykonywaną pracą. Poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody ich likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników. Zostaną również uwzględnione zmiany w technologii, organizacji pracy i stanowisk, stosowaniu środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, we wprowadzaniu nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.
kurs bhp pracowników na stanowiskach robotniczych Kurs BHP pracowników na stanowiskach robotniczych Fotolia 34492099 XS 300x200

Praktyczne ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej

Zostaną też omówione zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Nie zabraknie również kwestii charakterystycznych wypadków przy pracy oraz profilaktyki w tej dziedzinie. Szkolenie jest przeprowadzane wyłącznie w trybie stacjonarnym. Trwa 8 godzin, czyli jeden dzień szkoleniowy. Wypełnij formularz zgłoszenia na szkolenie stacjonarne BHP

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk