Szkolenie BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Zapisz się na szkolenie e-learning
szkolenie bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Szkolenie BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami shutterstock 156031895 300x200

Szkolenie pracodawców metodą e-learningu

Kurs BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w zakładach pracy lub ich zastępców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami itp.
Szkolenia BHP prowadzone są w formie kursu, samokształcenia lub e-learning (szkolenia przez Internet).

WYGODNIE + SZYBKO = E-LEARNING BHP

Polecamy szybki i wygodny sposób odbycia szkoleń BHP przez Internet. Jest to coraz popularniejsza forma odbycia szkolenia BHP, przede wszystkim ze względu na możliwość kształcenia się w chwili kiedy mamy na to czas i ochotę. Idealna forma kursu dla osób zabieganych i muszących stale być do dyspozycji.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniania przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym organizacji nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów i zasad,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Tematyka szkolenia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Minimalny czas szkolenia 16 godzin

Wypełnij formularz zgłoszenia na szkolenie metodą samokształcenia

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk