Kurs BHP pracodawców i kadry kierowniczej

kurs bhp pracodawców i kadry kierowniczej Kurs BHP pracodawców i kadry kierowniczej szkolenia giodo 300x177

Kursy stacjonarne oraz metodą e-learningu

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub ich zastępców w zakładach pracy. Mogą wziąć w nich udział również osoby, które zarządzają przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi oraz innymi instytucjami.

Odbycie takiego szkolenia jest obowiązkiem każdego kierownika. Powinien je powtarzać okresowo, co wynika z art. 237³ § 2¹ Kodeksu pracy.

Oferujemy trzy wygodne formy: kurs, samokształcenie oraz szkolenia przez internet (e-learning).

WYGODNIE + SZYBKO = E-LEARNING BHP

Szczególnie polecamy szkolenia przez internet. Nie trzeba tracić czasu na dojazdy ani wychodzić z domu. Ta forma szczególnie przypadnie do gustu, osobom, które na co dzień nie mają zbyt wiele czasu, a chciałyby rozwinąć swoją wiedzę z zakresu BHP. Można skorzystać ze szkolenia w dogodnym dla siebie miejscu i czasie.

Podczas kursu pracodawcy i kadra kierownicza, będą mogli dowiedzieć się, jak oceniać zagrożenia występujące w procesach pracy oraz ryzyko związane z tymi zagrożeniami. Nauczą się organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Dodatkowo dowiedzą się jak zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów, oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizować nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów i zasad. Poruszane zostaną również bardzo istotne zagadnienia z zakresu ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Podczas szkolenia zostaną omówione przepisy z zakresu prawa pracy odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym źródła prawa międzynarodowego (dyrektywy WE, konwencja MOP), oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi, niebezpiecznymi oraz oceny ryzyka związanego z zagrożeniami.

kurs bhp pracodawców i kadry kierowniczej Kurs BHP pracodawców i kadry kierowniczej how to become a successful manager 300x243

Kurs BHP pracodawców i kadry kierowniczej

Szczegółowo będzie poruszony również temat organizacji i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, w tym zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Równie ważna dla pracodawców jest wiedza z zakresu zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, której również nie zabraknie na szkoleniu.

Podczas kursu omówione zostaną również problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego oraz ekonomiczne skutki niewłaściwych warunków pracy, np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.
Taka wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z pewnością przyniesie wiele korzyści dla osób kierujących firmą i pozwoli uniknąć wielu niebezpiecznych dla firmy i pracowników sytuacji.

Szkolenie trwa aż 16 godzin, dzięki temu wszystkie zagadnienia zostaną wyczerpująco omówione, co zapewni dobre przyswojenie przez uczestników poruszanych w jego trakcie zagadnień.

Wypełnij formularz zgłoszenia na szkolenie metodą e-learningu

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk