W 2018 roku zarobimy więcej

w 2018 roku zarobimy więcej W 2018 roku zarobimy więcej kasa wyplata 704x454

W 2018 roku zarobimy więcej, rośnie płaca minimalna i będzie ona wynosić 2100 zł (podwyżka o 100 zł w porównaniu z 2017 rokiem), “na rękę” pracownik otrzyma minimalnie 1 530 zł.
W praktyce pracodawca wypłaci nie tylko wyższe wynagrodzenie pracownikowi, bowiem z płacą minimalną  wzrosną też świadczenia z nią powiązane, w tym odprawa z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowanie z tytułu mobbingu lub dyskryminacji oraz dodatek za pracę w nocy. 
Podwyższeniu ulegnie także minimalna stawka godzinowa dla pracowników zatrudnionych na umowie zleceniu. Jest ona bowiem powiązana z płacą minimalną, więc od 2018 roku wzrośnie do 13,70 zł.

W 2018 roku zarobimy więcej w 2018 roku zarobimy więcej W 2018 roku zarobimy więcej pieniadze kasa gotowka dotacja dofinansowanie 300x199Wyższe składki do ZUS
Minimalna wysokość składek, jakie będzie musiał pokryć pracodawca w 2018 roku wyniesie:
składka emerytalna – 9,76 proc., a więc 2 100 zł x 9,76 proc. = 204,96 zł,
składka rentowa – 6,5 proc., a więc 2 100 zł x 6,50 proc. = 136,50 zł,
składka wypadkowa – 1,8 proc., a więc 2 100 zł x 1,80 proc. = 37,80 zł
składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc., a więc 2 100 zł x 2,45 proc. = 51,45 zł,
składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc., a więc 2 100 zł x 0,10 % = 2,10 zł.

    W sumie składki finansowane przez pracodawcę przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę wyniosą więc 20,74 proc. wynagrodzenia brutto, czyli 432,81 zł.

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk