Kategoria -Aktualności BHP

1
Nowa strona firmy Secura BHP
2
Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych straciła moc prawną.
3
Wyposażenie firmowej apteczki
4
Z korzyścią dla pracownika
5
Nowe rozporządzenie dla kobiet w ciąży
6
Co trzecia firma łamie prawa pracownika
7
Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych 2014r.
8
Za 3 maja w 2014r. pracownikowi należy się dzień wolny.
9
90 tyś kontroli PIP – zobacz jakie branże i co skontrolują Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w 2014r.

Nowa strona firmy Secura BHP

Światło dzienne ujrzała nowa wersja strony securabhp.pl z odświeżoną szatą graficzną, oraz nieco zmodyfikowanym interfejsem. Całkowicie uległ zmianie silnik strony, dzięki czemu nasza strona poprawnie wyświetla się na wszelkich urządzeniach mobilnych, czy tabletach.

Na naszej stronie znajdziecie również informacje odnośnie szkoleń elearningowych, oraz aktualne daty szkoleń stacjonarnych prowadzonych przez naszą firmę. Można będzie się na nie zapisać bezpośrednio na naszej stronie.

Serdecznie zapraszamy
Zespół SecuraBHP

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych straciła moc prawną.

Wcześniejsze rozporządzenie nakładało obowiązek posiadania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. W aktualnym stanie prawnym konieczność posiadania „książeczki sanepidowskiej” nie została uregulowana w żadnym akcie prawnym.
Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 149, z późn. zm.) osoby pracujące, które w ramach powierzonych obowiązków mają styczność z żywnością, obowiązkowo podlegają badaniom do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Obecnie obowiązująca ustawa (z dnia 5 grudzień 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) nakłada na lekarza jedynie obowiązek wydania orzeczenia lekarskiego o zdolności lub przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Treść takiego orzeczenia wpisywana jest do karty badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Wyposażenie firmowej apteczki

Wyposażenie firmowej apteczki powinno być uzależnione od charakteru działalności firmy i uwzględniać rodzaje i nasilenia zagrożeń występujących na jej terenie (§ 44 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.)

Standardowy skład apteczki firmowej to: woda utleniona, opatrunki, bandaże, chusty trójkątne, opaski elastyczne, wata, nożyczki, rękawiczki lateksowe, maseczka do sztucznego oddychania.

W apteczce nie powinno być natomiast żadnych lekarstw.

Ważne jest, by apteczka była umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym miejscu i odpowiednio oznakowana (biały krzyż na zielonym tle).

W firmie powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za obsługę apteczki (przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy). Niezależnie od tego, powinna się przy niej znajdować instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

Niefrasobliwi pracodawcy, którzy nie przestrzegają bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą ponieść z tego tytułu kary. Reguluje to art. 283 § 1 Kodeksu pracy.

Z korzyścią dla pracownika

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) wprowadza szereg zmian w prawie pracy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Po nowelizacji termin na odwołanie od oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę wynosi 21 dni liczonych odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę albo zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub o odmowie przyjęcia do pracy.

Dotychczas było to 7 dni w przypadku wypowiedzenia i 14 dni w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Nowe rozporządzenie dla kobiet w ciąży

19 kwietnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią.Zmiany opisane w rozporządzeniu obowiązują od 1 maja 2017 roku.

Jak to wygląda?
ciężarnej pracownicy przysługuje 10 minutowa przerwa w każdej godzinie pracy. Sumując to, pracownica może przebywać w pracy 8 godzin, ale praca przed monitorem będzie wykonywana łącznie przez 6 godzin i 40 minut (po odjęciu wszystkich 10-minutowych przerw).

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych 2014r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzorem lat ubiegłych organizuje “Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych”. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

więcej…

90 tyś kontroli PIP – zobacz jakie branże i co skontrolują Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w 2014r.

Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje przeprowadzenie około 90 tys. Kontroli. Przynajmniej  200 tys. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów oraz studentów będzie odbiorcami jej programów prewencyjnych. Taki program działań na 2014r. przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, Radzie Ochrony Pracy na posiedzeniu 10 grudnia 2013r.

Co obejmie kontrola PIP?

więcej…

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk